BIBLIOTEKA NAUK SPOŁECZNYCH

ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ

REGULAMIN  UDOSTĘPNIANIA  ZBIORÓW 

Biblioteki Nauk Społecznych: Oddział Specjalistyczny BUŚ  w Katowicach


Podstawa prawna

Zarządzenie nr 126/2019 Rektora UŚ z dnia 30.09.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego; 

Zarządzenie nr 11/2019  Dyrektora BUŚ z 28 listopada 2019 - Regulamin udostępniania zbiorów w oddziałach BUŚ
1.  Regulamin udostępniania zbiorów w oddziałach BUŚ

2.  Limity Wypożyczeń w Bibliotece Nauk Społecznych: Oddział Specjalistyczny BUŚ

3.  Cennik opłat