BIBLIOTEKA NAUK SPOŁECZNYCH

ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ

Zapraszamy do testowania nowej bazy:
    

  • Oxford University Press Journals

Baza udostępnia czasopisma Oxford University Press. Czasopisma podzielone są na kolekcje tematyczne: nauki społeczne, humanistyczne, biologiczne, matematyczne i fizyczne, medycynę oraz prawo. Kolekcje obejmują ponad 350 tytułów ze wszystkich dyscyplin. Wśród czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych można wyróżnić: The American Historical Review, The British Journal for the Philosophy of Science, Journal of American History, History Workshop Journal, Past & Present, Applied Linguistics, Journal of Public Administration Research and Theory, Health & Social Work, Alcohol and Alcoholism, The Economic Journal, The Econometrics Journal, Journal of Communication.

Tryb dostępu: Online UŚ (HAN) - link

Czas trwania testu: 8.06 - 3.08.2019

 Oxford University Press

  

  

Zapraszamy do korzystania z baz:

  • eBook Collection (EBSCOhost)

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zaprenumerowała bazę książek elektronicznych eBook Collection (EBSCOhost). W bazie znaleźć można pełne teksty ponad 150 tys. książek wydawanych m.in przez takie wydawnictwa jak: Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, McGill-Queen's University Press, Harvard University Press, Elsevier, Ashgate Publishing, Taylor & Francis, Sage Publications oraz John Wiley & Sons. Baza jest interdyscyplinarna i stale poszerzana o nowe tytuły. Zakup bazy był możliwy dzięki dotacji Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Tryb dostępu: Online UŚ (HAN) - link

 ebscohostlogo

  

  

  • Sage Journals

Sage Journals to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych. Za pośrednictwem serwisu udostępnianych jest ok. 1 000 tytułów czasopism naukowych (ponad 800 tysięcy artykułów). Uniwersytet Śląski zakupił kolekcję z zakresu humanistyki i nauk społecznych, która obejmuje 729 tytułów (55% ujęto w rankingu Journal Citation Reports®). Wśród nich są np. Human Relations, Gender & Society, American Sociological Review, European Journal of Communication, Journalism, New Media & Society, European Journal of International Relations, Politics, Philosophy & Economics, Journal of Contemporary History, War in History, Public Understanding of Science.

Tryb dostępu: Online UŚ (HAN) - link

 sagelogo