BIBLIOTEKA NAUK SPOŁECZNYCH

ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ

Biblioteka Nauk Społecznych - Oddział Specjalistyczny BUŚ w Katowicach

Powołana 1 października 2019 roku jako Oddział Specjalistyczny BUŚ, na podstawie
Zarządzenia nr 126/2019 Rektora UŚ z dnia 30.09.2019 r. w sprawie nadania Regulamin organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego,

z połączenia księgozbiorów:
Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
i Czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11).


Biblioteka funkcjonuje w strukturze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, organizacyjnie  i merytorycznie podporządkowana jest Dyrektorowi BUŚ.
Biblioteka Nauk Społecznych jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego,
który tworzą BUŚ i oddziały bibliotek specjalistycznych.

We wrześniu 2019 zbiory książek, czasopism i gazet Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych zostały przeniesione do Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej i aktualnie są udostępniane w CINiB-ie (ul. Bankowa 11a, Katowice).


Od października 2019 roku w budynku przy ulicy Bankowej 11 w Katowicach, funkcjonuje Czytelnia Nauk Społecznych, która gromadzi i udostępnia
zbiory z zakresu politologii, filozofii, historii, socjologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa
i komunikacji społecznej.

Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Nauk Społecznych zlokalizowane w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53,  gromadzą zbiory i tworzą warsztat
naukowo-dydaktyczny dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.
Księgozbiór związany jest ściśle z dyscyplinami naukowymi,
zgodny z kierunkami kształcenia i potrzebami badań naukowych dla dyscyplin: pedagogika, psychologia.


Biblioteka oferuje dziś nie tylko bogate zbiory książek i czasopism, ale również nowoczesne narzędzia pracy, ułatwiające czytelnikom dostęp
do elektronicznych źródeł informacji. Informacja o księgozbiorze  Biblioteki przeznaczonym do wypożyczania i korzystania na miejscu  dostępna
jest w katalogu
online INTEGRO oraz w katalogu centralnym NUKAT. Zasoby liczą ok. 90 tys. woluminów książek.

Czytelnie dysponują 100 miejscami oraz 25 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i e-źródeł (bazy danych, książki
i czasopisma elektroniczne). Pozycje z księgozbioru podręcznego i czasopisma  udostępniane
  są na miejscu, w  Czytelniach Biblioteki Nauk Społecznych.

Podobnie jak inne biblioteki akademickie, Biblioteka Nauk Społecznych, pełni dziś rolę „centrum informacyjnego”, wyspecjalizowanego w obsłudze
pracowników naukowych Wydziału, doktorantów, studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i pozostałych pracowników
uczelni oraz czytelników z zewnątrz.

Dzisiaj Biblioteka jest miejscem kompleksowej
obsługi czytelnika, a to dzięki możliwości korzystania z informacji dostępnej zarówno
na nośnikach elektronicznych, jak i tradycyjnych.