BIBLIOTEKA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach

W 1973 roku powstała Biblioteka WNS, która dziś jest jedną z największych i najzasobniejszych książnic wydziałowych śląskiej Alma Mater. Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego, który tworzą Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (BUŚ) i biblioteki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, nazywane - specjalistycznymi.

Biblioteka funkcjonuje w  strukturze Wydziału Nauk Społecznych, a zatem administracyjnie i organizacyjnie podlega Dziekanowi. Merytorycznie jest podporządkowana Dyrektorowi BUŚ.

Obecnie księgozbiór Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych liczy  ponad 107 tysięcy książek i skryptów. Czytelnicy mają do dyspozycji także bogate archiwa prasowe gazet regionalnych i czasopism fachowych. Liczba tytułów czasopism krajowych i zagranicznych wpływających do Biblioteki WNS w roku 2017  wyniosła ogółem  229 tytuły. Ten tworzony z niemałym trudem przez 45 lat księgozbiór posiada wiele książek o ciekawych proweniencjach. Szczególnie wartościowe zasoby pochodzą ze zbiorów prywatnych, m.in.: księdza Józefa Niedzieli, Wacława Wałka, Mieczysława Kazimierza Neusteina oraz profesorów: Karola Koranyiego i Jerzego Szydłowskiego.

Biblioteka oferuje dziś nie tylko bogate zbiory książek i czasopism, ale również nowoczesne narzędzia pracy, ułatwiające czytelnikom dostęp do elektronicznych źródeł informacji

Dostęp do zasobów informacyjnych w Internecie oraz baz danych, serwisów czasopism i archiwów gazet umożliwiło powstanie przy Bibliotece WNS Wydziałowej Pracowni Stosowanych Nauk Społecznych. Pracownia została sfinansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych i Wydziału Nauk Społecznych. Funkcjonuje od 15 kwietnia 2002 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Podobnie jak inne biblioteki akademickie, Biblioteka WNS, pełni dziś rolę „centrum informacyjnego”, wyspecjalizowanego w obsłudze pracowników naukowych Wydziału, doktorantów, studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i pozostałych pracowników uczelni oraz czytelników z zewnątrz. Dzisiaj Biblioteka WNS funkcjonuje w ramach jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego, jest miejscem kompleksowej obsługi czytelnika, a to dzięki możliwości korzystania z informacji dostępnej zarówno na nośnikach elektronicznych, jak i tradycyjnych. Dzięki tym urozmaiconym zasobom Biblioteka służy nie tylko studentom WNS,  czasami spełnia także zadania biblioteki publicznej i przyjmuje czytelników spoza Uniwersytetu Śląskiego.